Amdanom ni

Ers 1928, mae YDCW wedi bod yn sefyll i fyny dros bobl a’r lleoedd Cymru wledig ac yn diogelu ein tirweddau unigryw. O amddiffyn mannau gwyllt rhag datblygiad dinistriol i greu cymunedau gwledig cynaliadwy, rydym yn angerddol ynglŷn â chreu cefn gwlad sy’n gweithio i bawb.

Ni yw’r unig sefydliad annibynnol sy’n sefyll i fyny dros Gymru wledig, ac mae ein haelodau yn y gymuned yn dwyn penderfynwyr i gyfrif ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael dweud eu dweud. Bob dydd byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod harddwch eithriadol ein gwlad yn cael ei diogelu i’r genhedlaeth nesaf – a thu hwnt.

Darganfod cefn gwlad

Gyda 13 o ganghennau YDCW ledled Cymru, mae’n siŵr y bydd rhywbeth cyffrous yn eich ardal chi i gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau yn trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif, ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Blog gwadd gan Cathy Cliff, Soil Association – Hanes afon sy’n marw

Rhoi pen ar ffermydd ieir dwys

Diwrnod Rhyngwladol Merched 2024 – Dathlu ein staff a gwiroddolwyr benywaidd YDCW

Effaith ddinistriol barhaus ffermio ieir dwys ym Mhowys

Mynd i’r afael â’r Argyfwng Natur a Chefnogi Ffermio sy’n Cefnogi Natur

Mynediad at gyfiawnder a chyfraith amgylcheddol yng Nghymru ar ôl Brexit

Cangen Conwy yn Cyhoeddi Enillydd Gwobr Cymru Wledig

Dewch i gwrdd â’n Llysgennad Cefn Gwlad newydd Llŷr Williams

Cangen Elusen Cefn Gwlad Cymru Yn Cyhoeddi Enillydd Gwobr Cymru Wledig

Cangen Clwyd yn cyhoeddi enillydd Gwobr Cymru Wledig

Cyhoeddi Digwyddiadau Ymgysylltu Parc Cenedlaethol Gogledd-ddwyrain Cymru

Cangen Clwyd yn mynychu nifer o sioeau lleol ar draws y sir