Amdanom ni

Ers 1928, mae YDCW wedi bod yn sefyll i fyny dros bobl a’r lleoedd Cymru wledig ac yn diogelu ein tirweddau unigryw. O amddiffyn mannau gwyllt rhag datblygiad dinistriol i greu cymunedau gwledig cynaliadwy, rydym yn angerddol ynglŷn â chreu cefn gwlad sy’n gweithio i bawb.

Ni yw’r unig sefydliad annibynnol sy’n sefyll i fyny dros Gymru wledig, ac mae ein haelodau yn y gymuned yn dwyn penderfynwyr i gyfrif ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael dweud eu dweud. Bob dydd byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod harddwch eithriadol ein gwlad yn cael ei diogelu i’r genhedlaeth nesaf – a thu hwnt.

Hiraeth Cylchgrawn

Mae ein cylchgrawn dwyieithog newydd Hiraeth yn cael ei gynhyrchu ddwywaith y flwyddyn ac mae am ddim i bob aelod.

bwletin

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol i gadw mewn cysylltiad

Digwyddiadau

Darganfyddwch pa ddigwyddiadau sydd gennym ar y gweill

Darganfod cefn gwlad

Gyda 13 o ganghennau YDCW ledled Cymru, mae’n siŵr y bydd rhywbeth cyffrous yn eich ardal chi i gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau yn trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif, ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

YDCW Yn galw am ddiogelu trysorau diwylliannol Mynydd Eglwysilan ar frys

Apêl amgymorth – Gŵyl y Dyn Gwyrdd Bygythiad i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae gorsaf ynni nwy newydd i Gwm Cynon yn dangos diffyg meddwl cydgysylltiedig gan lywodraethau

YDCW yn ymateb i adroddiad Llywodraeth Cymru ar rwydweithiau ynni i Gymru

Elusen yn honni nad yw system gynllunio Llywodraeth Cymru yn addas i’r diben

Deiseb YDCW yn ceisio achub cefn gwlad

Gwlyptiroedd gwerthfawr yn cael eu hachub o arswyd ynys wyliau

Sefydlu Parciau Cenedlaethol Cymru

YDCW yn galw ar ddatblygwyr i ddod yn lân ar ‘dyllau du’ cynigion fferm wynt

Mae elusennau’n cwestiynu rolau rheolyddion dŵr

Ap newydd i roi’r un statws i Marilyns  Cymru â Munros yr Alban