Stopio Fferm Wynt Nant Mithil – Coedwig Maesyfed Powys

Mae Bute Energy wedi cyhoeddi’r Ymgynghoriad Cyhoeddus Statudol ar gyfer eu fferm wynt 31 tyrbin arfaethedig Nant Mithil sy’n gorchuddio Coedwig Maesyfed yn ne Powys.

Mae hyn yn rhedeg tan 24 Mehefin a bydd y Cais Cynllunio i Arolygiaeth Cymru yn dilyn yn ddiweddarach yn y flwyddyn neu, o leiaf, cyn mis Mai y flwyddyn nesaf. Gallwch weld yr holl ddogfennau ar y ddolen yma.

Mae tri phrosiect arall ar y gweill a disgwylir i’r prosesau cynllunio orgyffwrdd : Prosiect 16 tyrbin ar gyfer Bryn Gilwern gerllaw, Prosiect 18 tyrbin ar gyfer Aberedw Llinell drydan 60 milltir, uwchben y ddaear yn bennaf, i ger Caerfyrddin. Er mai Bute sy’n gyfrifol am yr holl brosiectau hyn, nid yw’r dogfennau ymgynghori yn trafod yr effaith gronnol y byddant yn ei chael ar fryniau Maesyfed.

Mae gan Bute lawer mwy o brosiectau dros Gymru, gyda naw eisoes wedi’u cynnwys yn System Gynllunio’r Arolygiaeth ar gyfer Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol. Nid ydynt erioed wedi adeiladu fferm wynt na llinell bŵer trydan ac felly mae disgwyl iddynt werthu ymlaen ar unwaith os cânt ganiatâd.

Y prif fuddsoddwr yw Copenhagen Infrastructure Partners ond deallwn fod Bute eisoes wedi derbyn dros £18 miliwn o gyllid gan Bartneriaeth Pensiwn Cymru, sy’n cwmpasu 8 Awdurdod Llywodraeth Leol, a’i fod ar fin cael £50 miliwn yn fwy. Gwrthododd Powys, sydd ymhlith yr wyth awdurdod, fuddsoddi.

Mae ein Cangen YDCW Brycheiniog a Maesyfed yn arwain yr ymgyrch i atal y datblygiadau gyda chefnogaeth y brif swyddfa. Rydym yn gofyn am roddion i helpu i frwydro yn erbyn yr ymgyrch hon. Gallwch wneud cyfraniad ar y ddolen yma. Bydd eich cefnogaeth yn helpu i godi proffil yr ymgyrch a chostau cyfreithiol*

*Bydd unrhyw arian dros ben a godir yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cyffredinol YDCW