Mae YDCW yn cefnogi deiseb Cymdeithas y Pridd (Soil Association) yn gofyn i Gymraeg y DU ymateb ar gyfer prawf allbwn newydd, cefnogi arwain i’r swyddi hyn, efallai y bydd camau i’w nodi faint o gyw iâr a fwyteir i ddarllen mwy cynaliadwy.

Mae gan Senedd Cymru bŵer datganoledig dros bolisi amaethyddol ac amgylcheddol, ond mae Afon Gwy ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac fel yr adroddwyd yn y cyfryngau hefyd mae Afon Gwy yn agos iawn at gwymp ecolegol, gyda ffermio ieir diwydiannol yn un o’r prif lygrwyr.

“Prifddinas” dofednod y DU – Powys, Swydd Henffordd, Swydd Amwythig

Gyda dros 4 miliwn o ieir ym Mhowys, mwy nag 20 miliwn o ieir yn nalgylch Gwy ar unrhyw adeg, mae’r ardal wedi’i henwi fel prifddinas dofednod y DU gan Dr Alison Caffyn.

Mae tail cyw iâr yn gyfoethog mewn ffosffadau ac mae dros 6,500 tunnell o ffosffad yn mynd i mewn i’r dalgylch bob blwyddyn gyda dros 4,000 tunnell yn dod o borthiant ieir sy’n cael ei ysgarthu a’i wasgaru fel gwrtaith ar dir amaethyddol.

Ymgyrch cangen YDCW Brycheiniog a Maesyfed

Ers 2015, mae aelodau cangen YDCW Brycheiniog a Maesyfed, Dr Aeliaswn Caffyn, Christine Hugh-Jones a Margaret Tregear wedi ymgyrchu ar y mater hwn, gan gatalogio pob cais a wneir ar gyfer ffermydd ieir dwys ledled Powys. Crewyd map llawn gwybodaeth (gweler isod) sy’n dangos holl leoliadau’r unedau dofednod yn y dalgylch er mwyn dangos i’r cyhoedd sut mae cyflymder a graddfa ceisiadau a chymeradwyaeth yn gyflym.

Ers Gwanwyn 2023 mae deuddeg cais cynllunio dofednod ym Mhowys o dan “Gyfarwyddiadau Dalu” gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn dal i aros am benderfyniadau.

Gallwch weld ein Map Cyw Iâr Powys yr ymgynghorwyd ag ef yn helaeth yma.

Gwyliwch y ffilm a llofnodwch y DDEISEB i Stopio Lladd ein Hafonydd

[instagram-feed feed=1]