Recreation

Wales’ lakes, reservoirs, ponds, rivers, estuaries, beached, and coastal environments are collectively known as our ‘blue spaces’ (as opposed to our onshore environment which is referred to as ‘Green spaces’).

CPRW, as with our onshore environments, supports and campaigns for greater access to them for exercise, recreation, creative purposes (painting and photography). As with our green spaces, where we encourage users to follow the Countryside Code, we ask people to follow the Marine Code for activities in coastal areas and are working with other stakeholders to develop a similar code for our waterways. If we all treat our environments and nature with respect, we can ensure that they will be there for the next generation to enjoy as well.

Canŵ / Caiacio / Cychod

P’un a ydych chi’n rhan o glwb, ar daith neu fel gweithgaredd unigol, mae canwio neu gaiacio ar ein mannau glas yn ffordd wych o weld mwy o’n cefn gwlad ac i gadw’n heini ar yr un pryd. Mae angen cydbwysedd mewn ardaloedd sy’n boblogaidd gyda physgotwyr ac ardaloedd o ecosystemau sensitif. Fel arall, mae YDCW yn cefnogi’n gryf fwy o fynediad i’n mannau glas ar gyfer canwio neu gaiacio. Rydyn ni’n gweithio gyda’n partneriaid Cyswllt Amgylchedd Cymru fel Canŵ Cymru a Wildfish i ddatblygu ymgyrchoedd i wella ardaloedd synhwyrol am fwy o weithgaredd.

Nofio

Nofio yn ein mannau glas yw un o’r hobïau mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Rheswm arall rydyn ni’n ymgyrchu yn erbyn llygredd yn ein mannau glas yw sicrhau ei fod yn ddiogel nofio yn ein hafonydd, ein llynnoedd a’n moroedd. Ar hyn o bryd, mae gan Gymru nifer o Ardaloedd Nofio Dynodedig, ond ar hyn o bryd, dim ond mewn llynnoedd.

Mae YDCW yn weithgar wrth gefnogi ymdrechion Friends of the Upper Wye i gael ‘The Warren’, ardal o’r afon gerllaw Y Gelli Gandryll sydd wedi’i defnyddio fel arfer i nofio, a ddynodwyd fel ardal nofio. Dyma fyddai’r cyntaf o’i fath yng Nghymru (ar afon) a byddai’n gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru i gynnal profion rheolaidd ar ansawdd y dŵr ac i gymryd camau i unioni unrhyw broblemau. Os bydd yn llwyddiannus, byddwn yn ymgyrchu i gyflwyno mwy o Ardaloedd Nofio Dynodedig ar draws Cymru.

Pysgota

Pysgota yw un o’r hobïau mwyaf poblogaidd yn y byd, gyda mwy o bobl yn mynd i bysgota bob penwythnos yn y DU na’r holl dyrfaoedd a welir mewn gemau pêl-droed ar ddydd Sadwrn gyda’i gilydd! Rydyn ni’n ymladd dros afonydd iach nid yn unig ar gyfer gweithgareddau hamdden ond i sicrhau bod pysgod i’w dal. Er ein bod yn galw am fynediad ehangach i’n mannau glas, rydyn ni’n parchu ac yn cydnabod hawliau pysgotwyr. Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid Cyswllt Amgylchedd Cymru fel Wildfish a phartneriaid eraill fel Fish Legal i geisio sicrhau bod polisïau’r llywodraeth yn taro’r cydbwysedd cywir.