Planning

CPRW has long had a tradition of taking an active part in the local planning system at both monitoring and campaigning stages. Today that is a more inclusive and productive task as procedures and consultations are increasingly on-line.

CPRW strongly believes that brownfield sites, where appropriate, should be used long before even considering developments in the green belt. However, there are certain situations in remote parts of rural Wales where there may be a need for small, considered builds.

Stronger powers for Councils

Mae YDCW yn cefnogi pwerau cryfach i awdurdodau lleol er mwyn gorfodi amddiffyn mannau gwyrdd agored, bywyd gwyllt, tirweddau gwledig a thir amaethyddol. Yn benodol, rhaid i Awdurdodau Lleol gael y modd i orfodi’r amodau ar ddatblygiadau newydd, sydd i fod i fod yn rhan allweddol o’n system gynllunio.

Ar hyn o bryd, mae’n glir bod nifer o amodau cynllunio yn cael eu monitro’n annigonol, gan arwain at weithredu a gorfodi anghyson. Drwy’r cynlluniau datblygu rhanbarthol a lleol newydd, dylai fod yn ofynnol i Awdurdodau Lleol fynnu ar egwyddor yr 21ain ganrif o ddatblygiad defnydd cymysg i leihau cymudo, amddiffyn cefn gwlad a chreu cymunedau cynaliadwy. Yn ogystal, dylai mwy o Leiniau Glas gael eu creu ar draws Cymru i atal uno ardaloedd trefol presennol.