Tidal Power

Tidal power is still only at a small-scale development stage. Although Wales has some of the best potential locations in the UK, it is unlikely in the near term to provide substantial generation capacity.

In certain areas of Wales Tidal Energy is likely to be significant. It should provide long term, skilled employment, however, there can be concerns about impact on wildlife.

Grym profedig

Mae ynni’r llanw wedi’i brofi ar raddfa fawr mewn sawl man yn y byd, ond nid yw’n cael ei ddefnyddio unman eto yn y DU. Serch hynny, mae gan arfordir Cymru rai lleoliadau posib gwych, gydag ardaloedd fel Aber Afon Hafren sydd â’r 2il amrediad llanw uchaf yn y byd. Mae datblygiad wedi’i lesteirio gan gostau uchel ymlaen llaw ac amseroedd datblygu hir, ond dylai’r cyfleusterau gael bywydau hir iawn ar ôl eu creu.

Mewn egwyddor, mae YDCW yn cefnogi cynlluniau ar gyfer Morlyn Llanw yn Abertawe / Port Talbot, a allai arwain at greu amryfal swyddi wrth ddatblygu’r dechnoleg.

Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru am gronfa newydd i helpu ymchwil ynni’r llanw