Connectivity

While we live in a global community, with more and more of our daily lives being online, much of rural Wales is being left behind as communities are still struggling to get online.

According to the Welsh Government “The level of digital exclusion in Wales is higher than in the UK, with as many as 7% of the population, or 180,000 people, not using the internet.” This is simply not good enough.

Mae mynd ar-lein yn hollbwysig

Er mwyn i gymunedau gwledig fod yn wirioneddol gynaliadwy, mae’n rhaid i’r ddarpariaeth band eang wella. Mae llywodraethau a chwmnïau fel ei gilydd yn ei gwneud yn ofynnol i ffermwyr lenwi eu ffurflenni yn electronig – ond mewn nifer o ardaloedd gwledig yng Nghymru, mae llawer yn methu mynd ar-lein! Mae pobl mewn cymunedau gwledig sydd eisiau dechrau cwmnïau bach, yn y cartref, sy’n cynhyrchu cynnyrch artisan cynaliadwy, angen mynediad gwell i’r we er mwyn gwerthu i’r byd ac i wneud eu busnes yn hyfyw.

Cynnal Ymrwymiadau

Mae hon yn broblem ddybryd i drigolion hŷn, ond mae pobl ifanc hefyd yn fwy tebygol o adael ardal os na allan nhw fynd ar-lein, ac yn ystod y pandemig, i lawer, bywyd ar-lein oedd yr unig ffordd o gymdeithasu!

Bydd YDCW yn ymgyrchu dros ddarpariaeth band eang cyflym iawn i bawb ar draws Cymru, gan gydymffurfio ag ymrwymiad hanesyddol Llywodraeth Cymru, a byddwn yn gweithio gyda Llywodraethau ar bob lefel, Open Reach, BT ac eraill i roi hyn ar waith!