Air Quality

Air quality is as important to humans and nature as is fresh water. Our countryside, forests, woods, hedgerows, fields, plants, grass, and soil all play a part in the sequestration of carbon and the filtration of our air.

Ansawdd Aer a Chynefinoedd

Wrth geisio amddiffyn a hyrwyddo ein cefn gwlad, mae YDCW hefyd yn ymgyrchu dros ansawdd aer gwell. Boed hynny’n fygythiad gan ddiwydiant, ffatrïoedd ffermio dwys, traffig neu fathau eraill o lygredd.

Mae YDCW yn gweithio gyda’n partneriaid yn Cyswllt Amgylchedd Cymru, gan gynnwys yr RSPB, Ymddiriedolaethau Natur Cymru a’r WWF, yn ogystal â phartneriaid eraill fel Cymdeithas Gwenynwyr Cymru, i ymgyrchu dros ansawdd aer a chynefinoedd gwell.

Rydyn ni’n cymeradwyo ymdrechion Llywodraeth Cymru i wella ansawdd aer gyda chamau fel lleihau datblygiadau newydd ar y ffyrdd a phwyslais cynyddol ar drafnidiaeth gyhoeddus.