Cyn sefydlu’r Parciau Cenedlaethol, roedd rhai o’r tirweddau mwyaf cain yn y DU yn feysydd chwarae i’r breintiedig. Nid oedd gan bobl gyffredin lawer o fynediad i fannau gwyrdd a natur ogoneddus. Yn hytrach, cawsant eu cadw allan gan ffensys ac arwyddion yn datgan EIDDO PREIFAT.

O 1930 i 1952, pan ddaeth ardal enfawr o Sir Benfro yn Barc Cenedlaethol dynodedig cyntaf Cymru, bu YDCW yn ymgyrchu’n ddiflino i greu Parciau Cenedlaethol yng Nghymru.

Diolch i ymroddiad aelodau YDCW, heddiw mae yna 15 o Barciau Cenedlaethol yn y DU gan gynnwys tri yng Nghymru. Mae 400,000 o bobl yn cerdded i fyny’r Wyddfa bob blwyddyn ac mae’r Parciau Cenedlaethol yn cwmpasu 20% o’r wlad. Mae mannau gwych hyn yn rhoi cyfle i bobl gyffredin fwynhau heicio, rhedeg, nofio gwyllt a gwylio bywyd gwyllt yn yr awyr glas clir.

Heddiw mae ein gwaith i ddiogelu’r mannau arbennig ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol hyn yn parhau. Rydym yn aelodau sefydlol o’r Gynghrair dros Dirluniau Dynodedig Cymru (Cynghrair Parciau Cenedlaethol Cymru gynt), ac yn cael ein cynrychioli ar nifer o Bartneriaethau AHNE.

 

Mae Parciau Cenedlaethol yn fannau anhygoel i bawb fwynhau gogoniant cefn gwlad Cymru. Mae’n rhaid i ni eu diogelu am 70 mlynedd arall a thu hwnt.

William Clough-Ellis showing HM King George VI and HM Queen Elizabeth proposals for National Parks

William Clough-Ellis yn dangos cynigion Ei Mawrhydi y Brenin Siôr VI a’r Frenhines Elizabeth ar gyfer Parciau Cenedlaethol