26.09.2022

Mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (YDCW) yn annog Cymunedau Maesyfed, Pen-y-bont a’r ardaloedd cyfagos i ddweud eu dweud ar gynigion ar gyfer tri deg chwech o dyrbinau gwynt enfawr, pob un yn 220m o uchder, a fyddai’n gorchuddio’r rhan fwyaf o Goedwig Maesyfed. ardal, sy’n ffurfio porth tirwedd i Gymru ar lwybr golygfaol yr A44.

Dywedodd llefarydd ar ran YDCW fod datblygwyr Bute Energy, sydd hefyd yn cynnig safleoedd fferm wynt ym Mharciau Ynni Banc Du a Rhiwlas, wedi lansio “Rhaglen Ymgysylltu Cynnar” yn ceisio barn ar eu cynigion i ddatblygu fferm wynt ar yr enw camarweiniol ‘Nant Mithil’:

“Mae’n ymddangos bod y cynnig hwn wedi’i enwi ar ôl un nant fechan ar ymyl de-orllewinol y safle, er ei fod yn gorchuddio bron i 2,000 ha, neu’r rhan fwyaf o Goedwig Maesyfed.

“Mae’r safle’n gorchuddio hanner gorllewinol y dirwedd ucheldirol fawr hon – y mae llawer ohoni’n Dir Mynediad Agored – sy’n ymestyn o Fishpools ar yr A488 ger Bleddfa i ychydig i’r gogledd o Dafarn y Fforest ar yr A44 gyda dimensiynau cyffredinol o bron i 10km (6.2 milltir). ) o 6km (3.8 milltir)!” meddai’r llefarydd.

Bydd Bute Energy yn cynnal dau ymgynghoriad cyhoeddus ar y datblygiad arfaethedig (a allai gynnwys solar):

3pm i 8pm, dydd Mercher 28ain Medi yng Nghanolfan Gymunedol Maesyfed
3pm i 8pm Dydd Iau 29ain Medi yng Nghanolfan Gymunedol Cylch Penybont

Mae gweminar hefyd rhwng 6pm a 7pm ar ddydd Mawrth 4ydd Hydref – ewch i www.parc-ynninant.cymru/ i gofrestru neu am ragor o wybodaeth.

Ychwanegodd llefarydd ar ran YDCW fod y cynnig hwn yn ddatblygiad sylweddol: “Mae’r cynnig ar gyfer parc ynni Nant Mithil, yn y dirwedd sy’n fwy adnabyddus i bobl leol fel Coedwig Maesyfed, yn ddatblygiad enfawr a fydd yn dominyddu’r ardal a byddai’n ymestyn ei dentaclau maes o law. ar draws llethrau, a dyffrynnoedd o amgylch gyda pheilonau trydan – pan fydd y ceisio ei gysylltu â’r Grid Cenedlaethol.

“Byddwn yn annog cymaint o bobl â phosibl mewn cymunedau lleol i ddweud eu dweud ar y cynnig hwn.

“Tra bod y datblygwyr yn cynnig cael ceblau pŵer tanddaearol o’r tyrbinau i’r is-orsaf, byddai angen datblygiad seilwaith anferth dros y ddaear o beilonau sy’n ymestyn ar draws y dirwedd i’w gysylltu â’r Grid Cenedlaethol ar draws Ffin Lloegr.

 

“Mae yna ddigonedd o safleoedd ‘parod ar gyfer popty’ ar gyfer datblygwyr ffermydd gwynt lle gallant blygio i mewn yn uniongyrchol i’r grid cenedlaethol. Felly, ni allaf amau pam y byddai Bute Energy eisiau datblygu ar Goedwig Maesyfed lle nad yw’r safle hyd yn oed yn agos at gael ei gysylltu!

Nodiadau i’r golygydd:

Mae rhagor o wybodaeth am gynnig Nant Mithil ar gael yma: https://parc-ynniffernant.cymru/