Yn ystod y 1980au, bu YDCW yn wynebu llawer o geisiadau cynllunio ar gyfer parciau carafanau a phentrefi gwyliau mewn ardaloedd o harddwch naturiol a bywyd gwyllt prin. Roedd un cynllun o’r fath yn cynnwys ymgais gan Gyngor Sir Caerfyrddin i droi gwlypdiroedd gwerthfawr yn Llanelli – cartref i lawer o rywogaethau prin o adar – yn ynys pentref gwyliau.

Ynghyd â’n haelodau lleol, cydlynodd YDCW â thrigolion lleol, Comisiwn Cefn Gwlad, RSPB a Nature Conservancy i ymladd yn erbyn y cais cynllunio ofnadwy hwn. Ar ôl brwydr hir, ildiodd y cyngor ac achubwyd y gwlypdiroedd.

Heddiw mae Gwlypdir Llanelli yn safle o ddiddordeb arbennig sy’n enwog yn rhyngwladol ar gyfer i adar hirgoes ymfudol a bywyd gwyllt gwlypdir.

[instagram-feed feed=1]