Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer cynnig Parc Cenedlaethol Gogledd-ddwyrain Cymru.

Mae’n gyfle i ddweud eich dweud ar fap Ardal Chwilio gychwynnol ar gyfer Parc Cenedlaethol newydd arfaethedig.

Gallwch weld y datganiad i’r wasg cyflawn drwy glicio ar y dolenni isod:

Darllenwch yma