Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Gadael etifeddiaeth

Ymaelodi

Os ydych yn rhannu ein credoau ynglŷn â diogelu treftadaeth werthfawr ein cefn gwlad prydferth, ystyriwch adael rhodd i YDCW yn eich Ewyllys.

Ni waeth pa mor fach neu fawr, bydd eich etifeddiaeth ein helpu i gadw harddwch unigryw Cymru wledig ar gyfer y genhedlaeth nesaf – a thu hwnt. Gyda'ch help, gallwn barhau i ymladd dros y Gymru rydych yn ei hadnabod ac yn ei charu, hyd yn oed pan na fyddwch yma.

Mae gwneud rhodd arbennig o'r fath yn gofyn am ystyriaeth, ond gallwch gofio YDCW yn eich Ewyllys mewn ffordd syml iawn. Lawrlwythwch·ffurflen codisil·y gallwch ei hychwanegu at yr ewyllys sydd gennych eisoes â help eich cynghorydd cyfreithiol

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map