Cerys Matthews, musician, author and broadcaster has agreed to be CPRW’s new President.

Cerys is passionate about the Welsh countryside and our values, vision and cause. We are absolutely delighted to  welcome Cerys on board!

Hello to all at CPRW: The Welsh Countryside Charity

I’m really pleased to say that I have agreed to become your President today, Dydd Gŵyl Dewi, 2024!!

As most of you will know, the Welsh countryside is deep in my heart. I stand beside all of those who stand up for its places and people. CPRW is a small band of volunteers in regional branches all over our nation, who must meet continuous threats from irresponsible development.

They are supported by thousands of members: Join them today!

        “For evil to prevail, the good only have to do nothing”.

            I believe our countryside is worth fighting for.

                       Here’s to those who fight for it.

Cerys

Helo i bawb yn YDCW: Elusen Cefn Gwlad Cymru

Rwy’n falch iawn o ddweud fy mod wedi cytuno i fod yn Llywydd arnoch heddiw, Dydd Gŵyl Dewi, 2024!!

Fel y bydd y rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, mae cefn gwlad Cymru yn ddwfn yn fy nghalon. Rwy’n sefyll wrth ymyl pawb sy’n sefyll dros ei leoedd a’i phobl. Mae YDCW yn grŵp bach o wirfoddolwyr mewn canghennau rhanbarthol ar hyd a lled ein cenedl, sy’n gorfod wynebu bygythiadau parhaus o ddatblygiad anghyfrifol.

Cânt eu cefnogi gan filoedd o aelodau: Ymunwch â nhw heddiw!

“For evil to prevail, the good only have to do nothing”.

Dyma i’r rhai sy’n ymladd drosto.

Cerys

We are thrilled to share a video message from our Cerys below:

Welcome from Cerys Matthews

[instagram-feed feed=1]