Proposed developments of national significance across Wales

CPRW the Welsh Countryside Charity has updated its map showing all of the current applications for developments of national significance across Wales. The map, developed by CPRW members, was originally published last summer, and provides a strategic overview of DNS proposals across Wales which is not available elsewhere, demonstrating the scale and potential cumulative impacts.

Datblygiadau arfaethedig o arwyddocâd cenedlaethol ledled Cymru

Mae Ymgyrch Diogelu Cefn Gwlad Cymru wedi diweddaru  map o Gymru gyfan sydd yn dangos yr holl geisiadau cyfredol ar gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol ledled Cymru. Cyhoeddwyd y map, a ddatblygwyd gan aelodau YDCW, yn wreiddiol yr haf diwethaf, ac mae’n rhoi trosolwg strategol o gynigion DNS (Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol)  ledled Cymru nad yw ar gael yn unman arall, gan ddangos maint ac effeithiau cronnol posibl.