Public Information Session, Moel y Plâs Nature Recovery Project.

Denbighshire County Council and the Clwydian Range & Dee Valley National Landscape invite you to learn about the nature recovery, climate change mitigation and access improvement plans for Moel y Plâs and to share your views.

Thursday, 20th June, The Old Schoolroom, Llanarmon-yn-Iâl.

Drop in between 17:30 – 20:30.

Tea/coffee provided.

Sesiwn Gwybodaeth i’r Cyhoedd, Prosiect Adferiad Natur Moel y Plâs.

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Thirwedd Cenedlaethol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn eich gwahodd i ddysgu am y cynlluniau adferiad natur, lliniaru newid hinsawdd a gwella mynediad ar gyfer Moel y Plâs ac i rannu eich barn.

Dydd Iau, 20fed Mehefin, Yr Hen Ysgoldy, Llanarmon-yn-Iâl.

Galwch mewn rhwng 17:30 – 20:30.

Edrychwn ymlaen i’ch cwrdd ac i glywed eich barn.  Te/coffi ar gael.

Photo credit: dailypost.co.uk

[instagram-feed feed=1]