Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Newyddion a Digwyddiadau

Ymaelodi

Cangen Sir Gaernarfon

i ddod...

Darllen mwy…

YDCW yn croesawu arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru a'r LSCA

I ddod....

Darllen mwy…

Apel Frys

Gallech chi fod yn warchodwr olaf tirwedd Cymru.  A fyddwch yn ein helpu i fynd a'n brwydr pwysicaf hyd yma i'r Uchel Lys?

Darllen mwy…

Hendy Wind Farm Decision 18-11-18 Update

Calling all members and supporters. Please email Kirsty Williams A.M. and other mid-Wales AMs asking them to support the amendment calling for reconsideration of the Hendy windfarm decision. There's no time to lose - this will discussed at the plenary session on Tues 20th Nov 2018. Ask them to vote for the amendment in the Senedd on Tuesday - their votes are key in this matter.   Send emails to Kirsty Williams  (Brecon and Radnor…

Darllen mwy…

Cangen yn cynnal cynhadledd

Bydd cangen Brycheinion & Maesyfed yn cynnal cynhadledd ar y 3ydd Tachwedd 2018.

Darllen mwy…

Bro Machno yn ennill y wobr!

Cymraeg i ddod

Darllen mwy…

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Cymraeg i ddod

Darllen mwy…

Ymunwch â ni i ddathlu ein 90 mlwyddiant yn Sain Ffagan Hydref 13eg 2018

We're celebrating our 90th anniversary, this year, and we'd like you to help us celebrate it in style! We'll be having a lovely buffet lunch at 1pm, followed by a range of speakers at 2pm. If you arrive early enough, you'll also have time to explore the fascinating and interesting St Fagans. Tickets to this exclusive event are limited so BOOK NOW to avoid disappointment. Tickets: £12.50 for members, £15 for non-members. Tickets available from CPRW Head Office:  Head Office…

Darllen mwy…

Cynhadledd CBA a CPRW Cymru 2018 Awst 31ain - Medi 2il

Bydd y Cyngor Archeoleg Brydeinig yn cynnal ei gynhadledd flynyddol gyntaf ar archeoleg Cymru, ynghyd ag YDCW. Yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archeoleg - nid oes angen i chi fod yn aelod o'r CBA!   Cynhelir y digwyddiad ar Awst 31ain - Medi 2il 2018 yn: Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Llambed SA48 7ED   Bydd archaeolegwyr Prydeinig Arwain yn rhoi cyflwyniadau, gwybodaeth am brosiectau cyfredol, gweithdai arweiniol, ymweliadau â safleoedd Cymraeg, a…

Darllen mwy…

Jules yn y Sioe Frenhinol Cymru 2018

Not only are we celebrating our 90th anniversary, this year, but also our return to the Royal Welsh Show, after an absence of 12 years! A busy and successful four days culminated in the cutting of our 'birthday' cake by Jules Hudson, best known for his appearances on Countryfile and Escape to the Country, and our Operations Manager, Carys. Speaking at the event, Jules said, "They probably never thought, 90 years ago, that this day would come and that it [CPRW] would still be going; maybe…

Darllen mwy…

YDCW yn 90 oed!

I ddathlu ein pen-blwydd yn 90 bydd YDCW yn cynnal arddangosfa gyffrous yng Ngwynedd ym Mhlas Brondanw. Plas Brondanw yw cartref teuluol y pensaer Syr Bertram Clough Williams-Ellis, crëwr pentref Eidalaidd Portmeirion. Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 1af - 22ain Gorffennaf 2018 a bydd yn cynnwys portreadau o’n haelodau a ffigyrau allweddol ein mudiad dros y blynyddoedd yn ogystal â lluniau, ffotograffau a gludweithiau o gefn gwlad gwych Cymru y mae ein cefnogwyr dawnus…

Darllen mwy…

Parti Gardd Brycheiniog a Sir Faesyfed

Parhewch i ddarllen yn Saesneg. CPRW - SUCCESS at 90 The Brecon and Radnor branch of the Campaign for the Protection of Rural Wales enjoyed a perfect spring day for their special celebration Garden Party at Broadheath House outside Presteigne, to mark the 90th Anniversary of the founding of the charity in 1928. As the sun shone, more than 120 guests experienced the quiet ambience of the Italianate garden designed by the iconic Welsh architect Clough Williams Ellis, who also chaired the…

Darllen mwy…

Mae ein hymgyrch yn rhoi terfyn ar ddinistr ucheldiroedd Powys gan ffermydd gwynt - ond mae solar yn fygythiad

Mae rhannau allweddol o ucheldiroedd Powys eisoes wedi’u dynodi’n Ardaloedd Chwilio Strategol ar gyfer pŵer gwynt o dan bolisi Llywodraeth Cymru. Yn 2016, lansiodd y Cyngor Sir ei Gynllun Datblygu Lleol (LDP) yn diffinio dwy set helaeth ychwanegol o Ardaloedd Chwilio Lleol (LSAs) lle byddai ffermydd tyrbin gwynt mawr ac aráe paneli solar helaeth yn cael cefnogaeth polisi.  Byddai'r cynllun wedi troi 40% o Bowys yn fôr o lafnau sy’n chwyrlïo a…

Darllen mwy…

Penderfyniad dadleuol fferm solar yn synnu trigolion Ynys Môn

Ddydd Mercher 6ed Rhagfyr 2017 cafodd trigolion Ynys Môn eu synnu i ddarganfod bod y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer fferm solar 220 erw ger Llanbadrig. Daw hyn ar ôl i’r un pwyllgor bleidleisio yn unfrydol yn ei herbyn mis yn ôl. Cafodd y fferm solar - a fydd y fwyaf yng Nghymru - ei chymeradwyo gan bedwar cynghorydd, ag un yn pleidleisio yn erbyn a’r gweddill yn ymatal. Ers llawer o flynyddoedd mae YDCW a’r grŵp ymgyrch Ynys Môn yn Erbyn…

Darllen mwy…

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map