Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Cysylltwch

Ymaelodi

Ein Pobl

Prif Weithredwr
Jon Parker

Rheolwr Gweithrediadau
Carys Matthews
info@cprwmail.org.uk
01938 552 525

Aelodau’r Pwyllgor Gweithredol Cenedlaethol (NEC)

  • Jonathan Colchester (Cadeirydd)
  • Vic Warren (Is Gadeirydd)
  • Geoff Sinclair (Is Gadeirydd)
  • Penelope Williams (Trysorydd)
  • Ken Addison
  • Peter Alexander-Fitzgerald
  • Rob Hepworth
  • Christine Hugh Jones
  • Richard Williams-Ellis

Cyngor YDCW
Cyngor YDCW yw ein corff cynghori sy'n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys y Cadeiryddion a chynrychiolwyr holl Ganghennau Lleol YDCW ac aelodau cyswllt eraill YDCW.

Cysylltwch â Ni

Tŷ Gwyn, 31 Stryd Fawr, Y Trallwng, Powys, SY21 7YD
Ffôn: 01938 552525
E-bost: info@cprwmail.org.uk

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map