Vale Vineyard – Gwinllan y Dyffryn wins the Clwyd Branch Rural Wales Award 2023

We are delighted to share the 2023 CPRW Rural Wales Award for the Clwyd Branch was presented to Vale Vineyard – Gwinllan y Dyffryn, at a lovely afternoon ceremony in October.

The award is for the Davies family and helpers, for this first grape farm in the beautiful Vale of Clwyd, in the Vale’s moderating microclimate. The vine tours demonstrate viticulture and there are lovely visitor wine tastings. CPRW supports the whole farming and rural community, in traditional and new agriculture. Congratulations Vale Vineyard, very well deserved!

Rydym yn falch iawn o rannu Gwobr Cymru Wledig YDCW 2023 ar gyfer Cangen Clwyd a gyflwynwyd i Gwinllan y Dyffryn – Gwinllan y Dyffryn, heddiw mewn seremoni hyfryd brynhawn. Mae’r wobr ar gyfer y teulu Davies a’u cynorthwywyr, ar gyfer y fferm rawnwin gyntaf hon yn harddwch Dyffryn Clwyd, yn microhinsawdd cymedrol y Dyffryn. Mae’r teithiau gwinwydd yn dangos gwinwyddaeth a cheir sesiynau blasu gwin hyfryd i ymwelwyr. Mae YDCW yn cefnogi’r gymuned ffermio a gwledig gyfan, mewn amaethyddiaeth draddodiadol a newydd. Llongyfarchiadau Gwinllan y Fro, haeddiannol iawn!