Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

YDCW yn 90 oed!

Ymaelodi

I ddathlu ein pen-blwydd yn 90 bydd YDCW yn cynnal arddangosfa gyffrous yng Ngwynedd ym Mhlas Brondanw. Plas Brondanw yw cartref teuluol y pensaer Syr Bertram Clough Williams-Ellis, crëwr pentref Eidalaidd Portmeirion.

Bydd yr arddangosfa yn rhedeg o 1af - 22ain Gorffennaf 2018 a bydd yn cynnwys portreadau o’n haelodau a ffigyrau allweddol ein mudiad dros y blynyddoedd yn ogystal â lluniau, ffotograffau a gludweithiau o gefn gwlad gwych Cymru y mae ein cefnogwyr dawnus wedi’u cyflwyno.

Oherwydd bod Clough Williams-Ellis yn aelod sefydlol YDCW, yn gyn Lywydd ac yn gefnogwr gydol ei oes, byddwn yn canolbwyntio ar ei gyfraniadau at y sefydliad yn ogystal â dathlu ein llwyddiannau mewn bron i ganrif o ymgyrchu penderfynol.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Sefydliad Susan Williams-Ellis am wneud y digwyddiad hwn yn bosibl.

Cadwch lygad allan am fwy o ddigwyddiadau cyffrous ar gyfer ein pen-blwydd.

‹ Yn ôl i newyddion

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map