Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Penderfyniad dadleuol fferm solar yn synnu trigolion Ynys Môn

Ymaelodi

Ddydd Mercher 6ed Rhagfyr 2017 cafodd trigolion Ynys Môn eu synnu i ddarganfod bod y Cyngor wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer fferm solar 220 erw ger Llanbadrig. Daw hyn ar ôl i’r un pwyllgor bleidleisio yn unfrydol yn ei herbyn mis yn ôl.

Cafodd y fferm solar - a fydd y fwyaf yng Nghymru - ei chymeradwyo gan bedwar cynghorydd, ag un yn pleidleisio yn erbyn a’r gweddill yn ymatal. Ers llawer o flynyddoedd mae YDCW a’r grŵp ymgyrch Ynys Môn yn Erbyn Ffermydd Gwynt wedi bod yn brwydro i ddiogelu’r ynys rhag datblygu sy’n rhemp a ffermydd gwynt a solar ymwthiol.

Mairede Thomas yw Ysgrifennydd Cangen YDCW Ynys Môn. Dros y saith mlynedd diwethaf, mae hi wedi bod yn ymgyrchu i ddiogelu’r ynys sy’n gartref iddi.

"Dywedwyd wrth bobl yma y byddai’r fferm solar arfaethedig yn pweru hanner y cartrefi ar Ynys Môn sy’n hollol anghywir. Mae ymchwil annibynnol gan y Grid Cenedlaethol, Ofgem ac eraill wedi profi y bydd yn pweru llawer llai o dai nag y mae’r datblygwyr yn honni.

"Os bydd y fferm solar hon yn mynd rhagddo, bydd yn dinistrio tir ffermio gwerthfawr, yn difetha twristiaeth ac yn andwyo’r dirwedd. Wrth gwrs, mae angen trydan rhatach, mwy gwyrdd arnom, ond nid ar draul ein tirweddau hardd yng Nghymru. Mae yna ddewisiadau eraill.”

Ynghyd â phreswylwyr a charfanau pwyso eraill, mae YDCW yn brwydro dros hawliau pobl cefn gwlad i ddweud eu dweud. Ond nid yw'r broses yn ddemocrataidd iawn â gwaith papur cymhleth a chostau cyfreithiol uchel.

"Mae Ynys Môn yn lle arbennig iawn. Mae'n un o 120 Geoparc UNESCO yn unig yn y byd ac mae'n llawn safleoedd archaeolegol pwysig yn ogystal â chefn gwlad anhygoel.

"Nid oes unrhyw un sy'n byw yma eisiau’r fferm solar. Ond yr unig ffordd i bobl gyffredin apelio yn erbyn y penderfyniad yw trwy adolygiad barnwrol, sy’n gallu bod yn ddrud."

Ledled Cymru, mae trigolion ac ymgyrchwyr lleol yn ymladd fel llew i ddiogelu eu cefn gwlad rhag datblygiadau dinistriol a ffermydd solar ymwthiol. Rydym angen eich help i sicrhau y gallwn ddiogelu cefn gwlad Cymru ar gyfer y genhedlaeth nesaf a chreu gwlad gynaliadwy sy'n gweithio i bawb.

‹ Yn ôl i newyddion

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map