Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Mae ein hymgyrch yn rhoi terfyn ar ddinistr ucheldiroedd Powys gan ffermydd gwynt - ond mae solar yn fygythiad

Ymaelodi

Mae rhannau allweddol o ucheldiroedd Powys eisoes wedi’u dynodi’n Ardaloedd Chwilio Strategol ar gyfer pŵer gwynt o dan bolisi Llywodraeth Cymru. Yn 2016, lansiodd y Cyngor Sir ei Gynllun Datblygu Lleol (LDP) yn diffinio dwy set helaeth ychwanegol o Ardaloedd Chwilio Lleol (LSAs) lle byddai ffermydd tyrbin gwynt mawr ac aráe paneli solar helaeth yn cael cefnogaeth polisi.  Byddai'r cynllun wedi troi 40% o Bowys yn fôr o lafnau sy’n chwyrlïo a phaneli solar gloyw – un o’r ffermydd solar mwyaf yn y DU.

Roedd yn amlwg i ni na allai hyn ddigwydd yn syml. Gallai cynllunio ansensitif fel hyn, yng nghanol Cymru, ddinistrio ecosystemau, newid cymunedau lleol am byth a chael effaith ddifrifol ar dwristiaeth. Gwaethaf oll, nid oedd pobl leol ym Mhowys yn gwybod am y cynlluniau hyd yn oed, ac nid oedd ganddynt unrhyw lais yn y penderfyniad.

Trefnodd canghennau lleol YDCW ymgyrch cydgysylltiedig yn gyflym. Gyda help ein cefnogwyr gwnaethom fynychu cyfarfodydd, rhoi tystiolaeth arbenigol a hyd yn oed penodi bargyfreithiwr i helpu i atal cynigion Powys.

Mae ein gwaith caled wedi talu ar ei ganfed hyd yma. Diolch i ymroddiad ac arian oddi wrth gefnogwyr, tynnodd Cyngor Powys y cynigion ar gyfer y fferm wynt a solar yn ôl. Heddiw, diolch i ymroddiad a haelioni ein cefnogwyr, mae ucheldiroedd Powys yn ddiogel rhag difrod – ar hyn o bryd.

‹ Yn ôl i newyddion

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map