Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Cynhadledd CBA a CPRW Cymru 2018 Awst 31ain - Medi 2il

Ymaelodi

Bydd y Cyngor Archeoleg Brydeinig yn cynnal ei gynhadledd flynyddol gyntaf ar archeoleg Cymru, ynghyd ag YDCW. Yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archeoleg - nid oes angen i chi fod yn aelod o'r CBA!

 

Cynhelir y digwyddiad ar Awst 31ain - Medi 2il 2018 yn:

Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Llambed SA48 7ED

 

Bydd archaeolegwyr Prydeinig Arwain yn rhoi cyflwyniadau, gwybodaeth am brosiectau cyfredol, gweithdai arweiniol, ymweliadau â safleoedd Cymraeg, a llawer mwy.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau (disgownt ar gyfer aelodau CPRW. Lleoedd cyfyngedig - archebwch nawr i osgoi siom), ewch i: https://councilforbritisharchaeologywales.com/events

‹ Yn ôl i newyddion

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map