Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Gwlyptiroedd gwerthfawr yn cael eu hachub o arswyd ynys wyliau

Ymaelodi

Yn ystod y 1980au, bu YDCW yn wynebu llawer o geisiadau cynllunio ar gyfer parciau carafanau a phentrefi gwyliau mewn ardaloedd o harddwch naturiol a bywyd gwyllt prin. Roedd un cynllun o'r fath yn cynnwys ymgais gan Gyngor Sir Caerfyrddin i droi gwlypdiroedd gwerthfawr yn Llanelli - cartref i lawer o rywogaethau prin o adar - yn ynys pentref gwyliau.

Ynghyd â’n haelodau lleol, cydlynodd YDCW â thrigolion lleol, Comisiwn Cefn Gwlad, RSPB a Nature Conservancy i ymladd yn erbyn y cais cynllunio ofnadwy hwn. Ar ôl brwydr hir, ildiodd y cyngor ac achubwyd y gwlypdiroedd.

Heddiw mae Gwlypdir Llanelli yn safle o ddiddordeb arbennig sy’n enwog yn rhyngwladol ar gyfer i adar hirgoes ymfudol a bywyd gwyllt gwlypdir.

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map