Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Castell â golygfa

Ymaelodi

Mae Castell Conwy yn Safle Treftadaeth y Byd ac yn un o gestyll mwyaf trawiadol Cymru. Ond yn 1976 roedd man croesi ffordd pwysig newydd ar gyfer yr A55 yn bygwth golygfa drawiadol o aber Afon Conwy a’i muriau castell hynafol. Er gwaethaf gwrthwynebiad lleol llethol, ceisiodd y cyngor fwrw ymlaen â'u cynllun trychinebus.

Cydlynodd YDCW ymgyrch rymus i ddod o hyd i well lwybr ar gyfer y man croesi ffordd. Awgrymodd Llywydd YDCW, y Foneddiges White, dwnnel isel i gadw golygfa a threftadaeth Castell ac Afon Conwy, a dderbyniwyd o’r diwedd ar ôl llawer o oriau wedi’u neilltuo gan ein haelodau.

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map