Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Llwyddiannau

Ymaelodi

Hanes YDCW

Sut y dechreuodd YDCW

Yn 1921, gwahoddodd Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion Dr Davidson, Archesgob Caergaint, a’r Prif Weinidog ar yr adeg, David Lloyd George, i swper arbennig iawn. Ar ôl y pryd bwyd, cyflwynodd Dr Davidson araith huawdl ar harddwch cefn gwlad Cymru a'r angen brys i’w chadw.

Ar yr eiliad hwnnw, heuwyd hadau YDCW – er y byddai saith mlynedd arall tan y cyfarfod swyddogol cyntaf.

Rydym yn dechrau fel y bwriadwn barhau

Yn y dyddiau cynnar, roedd Pwyllgor Cadwraeth Cymru (fel y'i gelwid bryd hynny) yn neilltuo ei hun i ddiogelu tirweddau Cymru a oedd – ac yn anffodus sy’n dal i fod – mewn perygl o ddatblygu anwahaniaethol.

O'i darddiad, roedd YDCW yn sefydliad dan arweiniad y gymuned. Yn 1928, ei flwyddyn gyntaf, cafodd canghennau lleol eu sefydlu o amgylch Cymru i sicrhau bod anghenion lleol yn cael eu diwallu a bod pobl leol yn cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnynt.

Yn ein blwyddyn gyntaf, diogelodd YDCW dir comin yn Ogwr a Brynaman rhag datblygiad, amddiffyn traethau yn Sir Benfro rhag carthu tywod ar gyfer cynhyrchu gwydr ac ennill yr hawl i ddynodi Castell Dolwyddelan fel Heneb Hynafol.

Ein hetifeddiaeth

Dros y blynyddoedd, rydym wedi helpu i sylfaenu Parciau Cenedlaethol Cymru, achub miliynau o erw o goetir rhag eu prynu gan y Comisiwn Coedwigaeth ac amddiffyn rhannau o ganolbarth Cymru rhag cael eu troi'n ffermydd solar – i enwi ychydig o'n cyflawniadau yn unig.

Ers 1928 mae ein haelodau wedi ymladd, ennill a cholli brwydrau di-rif. Ond ni wnaethom ni byth roi'r gorau i frwydro dros gefn gwlad Cymru – a gyda'ch help chi, ni fyddwn byth yn gwneud.

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map