Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Ynni

Ymaelodi

Gyda newid yn yr hinsawdd yn bygwth gwead ein bywydau, yn YDCW rydym yn deall bod ynni gwyrdd yn hollbwysig i ddyfodol cynaliadwy. Fodd bynnag, ni ddylid dewis atebion ynni cynaliadwy ar draul ecosystemau unigryw a thirweddau ysblennydd Cymru. Mae’n rhaid i ni gael y cydbwysedd cywir.

Gwynt teg ar ei ôl

Rydym yn ymgyrchu dros gynllunio synhwyrol ar gyfer ffermydd gwynt, yn annog cynghorau a gweinidogion y llywodraeth i leoli ffermydd gwynt ar y môr ac ar hyd traffyrdd sydd eisoes yn bodoli i gyfyngu ar yr effaith ar ardaloedd gwledig. Trwy lobïo penderfynwyr, mae ein grwpiau cymunedol yn cymryd pŵer yn ôl i'r bobl y bydd dyfodiad ffermydd gwynt yn eu cymdogaethau yn effeithio arnynt.

Harneisio pŵer dŵr

Yn ddiamau, pŵer dŵr yw un o adnoddau naturiol allweddol Cymru. Mae gorsafoedd pŵer trydan dŵr, morgloddiau ac argaeau wedi cael eu defnyddio ar draws y wlad â graddau amrywiol o lwyddiant. Fodd bynnag, os byddant yn cael eu cynllunio’n wael, gallant gael effaith ddinistriol ar fywyd gwyllt a newid cymoedd ac arfordiroedd hynafol am byth. Trwy hyrwyddo cynlluniau sensitif i harneisio pŵer dŵr, gallwn ddod o hyd i atebion cynaliadwy sy'n gweithio i bawb.