Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Defnydd tir

Ymaelodi

Ffermio yw asgwrn cefn Cymru wledig. Mae tirwedd Cymru yn arw ac yn addas ar gyfer ffermio mynydd a phori gan anifeiliaid – yn wahanol i lawer o rannau o'r DU lle mae'r tir yn âr yn bennaf ac yn cael ei ddefnyddio i dyfu cnydau. Mewn gwirionedd, mae 84% Cymru wedi’i neilltuo i amaethyddiaeth.

 

Llun © Charles Hawes

Rydym yn gweithio i ffermwyr Cymru

Ar hyn o bryd, mae ansicrwydd enfawr yn wynebu ffermio yng Nghymru wrth i’r DU gynllunio i adael yr UE. Gyda'r golled incwm a allai fod yn ddinistriol a llai o fynediad at lafur, mae tynged ffermwyr – ac felly bwyd – yn ansicr. Mae YDCW yn gweithio'n galed i wthio dyfodol ffermydd Cymru i frig yr agenda, ym Mae Caerdydd a San Steffan.

Gyda 60% o dir gwledig yn cael ei werthu i brynwyr buddsoddiad, rydym yn defnyddio bron i 90 mlynedd o brofiad i hyrwyddo pryderon ffermwr am brisiau tir sy’n codi i’r entrychion. Mae YDCW hefyd yn ymgyrchu i annog pobl yng Nghymru i brynu mwy o gig Cymreig a bwyd a dyfir yn lleol, sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Palu am gyfoeth

Gydag adnoddau cyfoethog o fwynau a chreigiau, mae chwarela a chloddio wedi bod yn brif elfennau’r economi yng nghefn gwlad Cymru ers talwm. Yn YDCW rydym yn gwrthwynebu defnyddio pyllau glo brig sy'n gallu achosi difrod anadferadwy i'r dirwedd. Rydym yn darparu cyngor arbenigol am gynllunio sensitif chwareli newydd. Trwy gefnogi cymunedau lleol i ddefnyddio cerrig lleol wrth adeiladu cartrefi ac adeiladau fferm, mae YDCW yn helpu i gyfyngu ar ddifrod amgylcheddol cludo cerrig yn ogystal â chreu 'gwedd a naws' cytûn i bensaernïaeth ein pentrefi.