Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Ein Gwaith

Ymaelodi

Ers 1928, mae YDCW wedi bod yn sefyll i fyny dros bobl a'r lleoedd Cymru wledig ac yn diogelu ein tirweddau unigryw. Rydym yn angerddol ynglŷn â chreu cefn gwlad sy'n gweithio i bawb.

O wirfoddolwyr ein canghennau i’n staff, rydym yn ffynhonnell arbenigedd a gwybodaeth leol am faterion amgylcheddol a chefn gwlad, a byddwn yn helpu cymunedau i ddeall sut y gallant ddweud eu dweud am faterion sy’n effeithio arnynt. Byddwn hefyd yn hyrwyddo polisi da ar lefel leol a chenedlaethol.

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map