Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Ymunwch ag YDCW

Ymaelodi

A fyddwch chi’n sefyll i fyny dros gefn gwlad Cymru?

Mae ein hannwyl gefn gwlad yn wynebu bygythiadau ofnadwy. Mae datblygu sy’n rhemp, anialdir sy’n diflannu a diwydiannu ymdaenol yn bygwth dinistrio’r Gymru rydym yn ei hadnabod ac yn ei charu.

Y newyddion da yw – gallwch wneud rhywbeth am y peth! Trwy ymuno ag YDCW heddiw byddwch chi’n dod yn rhan o fudiad i warchod harddwch cefn gwlad Cymru a chreu cefn gwlad sy'n gweithio i bawb.

Pam ymuno ag YDCW?

YDCW yw’r unig sefydliad annibynnol sy’n sefyll i fyny dros Gymru wledig. Mae ein grwpiau cymunedol yn rhoi llais i bobl wledig a gyda bron 90 blwyddyn o brofiad, rydym yn gwybod sut i ymladd yn erbyn datblygiadau ansensitif a chynllunio dinistriol – ac ennill.

Trwy ymuno ag YDCW heddiw gallwch gymryd grym yn ôl o Fae Caerdydd a San Steffan a’i roi yn nwylo pobl leol, lle dylai fod. Mae harddwch unigryw Cymru yn diflannu ac mae’n rhaid i ni ei ddiogelu ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Mae ein gwaith yn dibynnu ar roddion a thanysgrifiadau oddi wrth ein haelodau bron yn llwyr.

A allwn ddibynnu ar eich cefnogaeth?

Pan fyddwch yn dod yn aelod, byddwch yn derbyn

  • Cylchgrawn Cymru Wledig (dwywaith y flwyddyn fel arfer)
  • eFwletin misol sy’n tynnu sylw at y materion cyfredol sy'n effeithio ar Gymru wledig
  • Cyfleoedd i helpu i warchod a gwella eich ardal leol
  • A gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ddyfodol Cymru! Ymuno ag YDCW yn un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o sicrhau bod ein treftadaeth wledig yn cael ei gwarchod a'i thrysori

*Rhodd Isafswm a Argymhellir

Os ydych yn ymuno o dramor, dewiswch yr opsiwn Pris Tramor, sy'n cynnwys £10 ychwanegol ar gyfer postio blynyddol.

Aelodau Presennol – Adnewyddwch Ar-lein trwy Ddebyd Uniongyrchol Cliciwch yma

Ymunwch neu Adnewyddwch dros y Ffôn

I ymuno dros y ffôn gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, ffoniwch ni ar 01938 552525 (rhwng 10am a 2pm dydd Llun - dydd Iau).