Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Cymerwch Gamau

Ymaelodi

A ydych yn pryderu ynghylch y cefn gwlad byddwn yn ei adael ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol?

Os ydych yn teimlo'n angerddol ynglŷn â diogelu harddwch eich ardal wledig, pam na wnewch gymryd rhan yn eich grŵp lleol? Rydym angen gwirfoddolwyr bob amser i helpu â phopeth o ddiwrnodau allan cadwraeth i lobïo cynghorwyr lleol. Ac â 13 cangen YDCW ledled y wlad, mae’n siŵr y bydd yna rywbeth diddorol i chi yn eich ardal.

Gwirfoddolwyr yr YDCW yw ein hanadl einioes - ni fyddem yn gallu bodoli hebddynt. Trwy wirfoddoli ag YDCW rydych yn gwneud gwahaniaeth enfawr i Gymru wledig. Rydym yn ddiolchgar iawn am unrhyw amser y gallwch ei roi.

Pam gwirfoddoli?

Nid oes gennym wirfoddolwr nodweddiadol - ond mae gan bawb sy'n gwirfoddoli i ni un peth yn gyffredin: maent yn gwbl hanfodol i'n gwaith! Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd cyffrous a hyblyg sy’n addas i’ch diddordebau, sgiliau a phrofiad.

Dyma rai rhesymau da i wirfoddoli ar gyfer YDCW:

  • Cyfarfod â phobl o'r un anian a gwneud ffrindiau newydd;
  • Dysgu sgiliau newydd neu wella rhai presennol;
  • Adeiladu eich CV;
  • Chwarae rhan bwysig wrth ddiogelu eich ardal;
  • Gwybod bod eich cefnogaeth yn gwneud cyfraniad aruthrol at gefn gwlad Cymru a'r amgylchedd.

I ddysgu mwy am wirfoddoli, cysylltwch â'ch cangen leol, neu cysylltwch â’r swyddfa.

Ewch i’n tudalen adnoddau ar gyfer canllawiau defnyddio ynglŷn â sut i wrthwynebu ceisiadau cynllunio, lobïo gwleidyddion a mwy.

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map