Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Adnoddau am Ddim

Ymaelodi

Rydym yn cefnogi datblygiad sydd wedi'i ddylunio'n dda sy'n cydweddu'n dda â'i amgylchoedd. Bydd ein taflenni adnoddau yn eich helpu i ddeall cynllunio, ymateb i geisiadau, a gwrthwynebu datblygiadau nad ydynt yn briodol.

Cynllunio yng Nghymru

Ein Safbwyntiau ac Ymatebion

Cylchlythyr e bost

Canghennau

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map