Mae'r safle hwn yn defnyddio briwsion sy’n storio gwybodaeth heb fod yn bersonol i ddarparu gwasanaethau i chi ac i'n helpu i wella ein safle.·   

Am Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

Ers 1928, mae YDCW wedi bod yn sefyll i fyny dros bobl a'r lleoedd Cymru wledig ac yn diogelu ein tirweddau unigryw. O amddiffyn mannau gwyllt rhag datblygiad dinistriol i greu cymunedau gwledig cynaliadwy, rydym yn angerddol ynglŷn â chreu cefn gwlad sy'n gweithio i bawb.

Ni yw’r unig sefydliad annibynnol sy’n sefyll i fyny dros Gymru wledig, ac mae ein haelodau yn y gymuned yn dwyn penderfynwyr i gyfrif ac yn sicrhau bod pobl leol yn cael dweud eu dweud. Bob dydd byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod harddwch eithriadol ein gwlad yn cael ei diogelu i’r genhedlaeth nesaf - a thu hwnt.

Ymunwch â ni heddiw

A fyddwch chi’n sefyll i fyny dros gefn gwlad Cymru?

Mae ein hannwyl gefn gwlad yn wynebu bygythiadau ofnadwy.

Trwy ymuno ag YDCW heddiw byddwch chi’n dod yn rhan o fudiad i warchod harddwch cefn gwlad Cymru a chreu cefn gwlad sy'n gweithio i bawb.

Ymunwch â ni

Beth sy’n digwydd yn eich ardal?

Gyda 13 cangen YDCW ledled Cymru, mae yna siŵr o fod rhywbeth cyffrous yn eich ardal i chi gymryd rhan ynddo. Mae ein canghennau’n trefnu digwyddiadau lleol, yn ymgyrchu yn erbyn cynllunio ansensitif ac yn codi arian ar gyfer ein gwaith ehangach. Ymunwch â’ch cangen agosaf i gefnogi’ch cymuned leol ac amddiffyn eich tirweddau unigryw.

Branches Map